Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)

Русская филология со вторым славянским языком

Гуманитарные науки Филология и лингвистика
Название Filologia rosyjska z drugiem językiem słowiańskim
Язык обучения польский
Описание

Второй славянский язык на выбор:

  • белорусский
  • болгарский
  • чешский

 

Filologia, specjalność: filologia romańska, specjalizacja: język francuski z językiem włoskim (nienauczycielskie)

Student podejmuje naukę j. francuskiego jako podstawowego oraz j. włoskiego aby osiagnąć poziom C1 (j. francuski) oraz poziom B2 (j. włoski). Zdobywa wiedzę o języku, literaturze i kulturze Francji i Włoch. Studia przygotowują do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury Francji i Włoch.

2. Filologia, specjalność: filologia romańska, specjalizacja: język włoski z językiem francuskim (nienauczycielskie)

Student podejmuje naukę j. włoskiego jako podstawowego oraz j. francuskiego aby osiagnąć poziom C1 (j. włoski) oraz poziom B2 (j. francuski). Zdobywa wiedzę o języku, literaturze i kulturze Włoch i Francji. Studia przygotowują do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury Włoch i Francji.

3. Filologia, specjalność: filologia romańska, specjalizacja: lingwistyczno-traduktologiczna, język francuski (nienauczycielskie) Student podejmuje naukę języka francuskiego jako podstawowego, osiągając poziom C1 oraz języka włoskiego w formie lektoratu.W trakcie studiów poznaje teoretyczne i praktyczne aspekty przekładu. Studia przygotowują do pracy tłumacza, m.in. w przedsiębiorstwach zagranicznych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu.

4. Filologia, specjalność: filologia romańska, specjalizacja: język francuski z dziennikarstwem lub turystyką lub stosunkami europejskimi

Student podejmuje naukę j. francuskiego od poziomu podstawowego aby osiągnąć poziom C1 oraz drugiego języka romańskiego w formie lektoratu. W zależności od wybranej opcji (dziennikarstwo, turystyka, stosunki międzynarodowe), uzyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na podjęcie pracy w sektorze usług turystycznych, mediach, administracji, firmach współpracujących z partnerami zagranicznymi.

Wybór specjalizacji:

Обучение
  бакалавриат магистратура специалитет докторантура
дневное
заочное
вечернее