Высшая инженерная школа безопасности и организации труда в Радоме
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy (WISBiOP)
Частный Высшая школа